X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Bon na Innowacje

Data publikacji: 07.01.2019

Trwa nabór wniosków w programie „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.


reklama_gazeta_12,9x15,16.jpg

Dzięki programowi lubuscy przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe na wprowadzenie innowacji w swojej firmie, badania lub profesjonalne doradztwo. 

Nabór wniosków trwa do 11 lutego do godziny 16:00. O pieniądze mogą starać się mikro, małe lub średnie firmy. Maksymalna wartość pojedynczego Bonu (dofinansowania) to kwota poniżej 100 tys. zł w przypadku Usługi B+R i poniżej 20 tys. zł w przypadku usługi doradczej.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019 r.

Wniosek w trzech egzemplarzach oraz jeden komplet załączników przygotowane w sposób opisany w pkt 4-12 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie głównej Operatora tj.: 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, 65 – 076 Zielona Góra, ul. Reja 6. 

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje: 

  • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
  • Nazwa i adres Operatora.
  • Dopisek “Konkurs – Bon na innowacje”.

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

Projekt realizuje Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie tutaj.  

Kontakt: 
Łukasz Rut – Koordynator projektu 
Tel. +48 68 4114422, kom. +48 697 712 770, e-mail: l.rut@opzl.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Zielona Góra 

idn4107

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603